Fortsätt granskning av misstänkta läkemedelsinköp

GRANSKNING. Läkemedelsverket kan efter en årlig tillsyn konstatera att såväl läkemedelsindustrin som sjukvården till stor del följer regelverken. Men det finns vissa avvikelser.

Läkemedelsverkets tillsyn av apotek och läkemedelsgrossister har visat att några aktörer, vid sidan av sin ordinarie verksamhet, gör stora inköp av läkemedel som kan ifrågasättas. Under året kommer därför Läkemedelsverkets tillsyn av apotek och grossister att intensifieras.

Under 2014 året genomförde Läkemedelsverket ett hundratals inspektioner av bland annat läkemedelstillverkare, sjukvård och blodcentraler.

Myndigheten kan konstatera att regelverken till stor del följs men att det finns vissa avvikelser. Inom sjukvården gäller det området kliniska prövningar och framförallt rutiner för kvalitetssystem, datahantering och upphandling av externa tjänster. Hos tillverkare och grossister finns brister när det gäller utbildning och kvalitetssystem.

Login