23 forskningsprogram får stöd av Forte

FORSKNING. Forte beviljar 428 miljoner till ett antal prioriterade forskningsområden. Satsningen på forskning inom arbetsliv och arbetsmarknad utökas och får 3 miljoner kronor per år. 

Totalt delar Forte, forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd ut 428 miljoner till 23 olika forskningsprogram. Ansökningarna har bedömts av fem internationella experter och nu har Fortes styrelse tagit beslut om finansiering. Programbidrag inom fem olika forskningsområden har beviljats; "Arbetslivets och arbetsmarknadens omdaning och utmaningar"," Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel", "Jämlika levnadsvillkor", "Migration och integration", samt "Åldrande, befolkning och hälsa".

– Forte har genom åren på olika sätt verkat för uppbyggnad av starka och långsiktigt hållbara forskningsmiljöer, Med denna satsning på sexåriga programbidrag får ett antal grupper möjlighet att fortsätta bygga upp forskningsmiljöer inom områden som Forte prioriterat, och som svarar mot viktiga samhällsutmaningar. Vi är övertygade om att de program som fått bidrag kommer att ge värdefullt bidrag till kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling inom dessa områden, kommenterar säger Peter Allebeck, huvudsekreterare på Forte i ett pressmeddelande.

Inom området ”Åldrande, befolkning och hälsa” beviljas sex programbidrag om 3 miljoner kronor per år, vilket är en utökning med anledning av att Forte har ett särskilt anslag för forskning inom äldreområdet. Även inom "Arbetslivets och arbetsmarknadens omdaning och utmaningar" har satsingen utökats och sex programbidrag om 3 miljoner kronor per år har beviljats.

Login