Förslag om sjukvårdsförsäkringar faller

RIKSDAGEN. Regeringen får som väntat inte stöd för sitt lagförslag om privata sjukvårdsförsäkringar. "Det är en ideologisk fråga", säger Karin Rågsjö (V) som tycker att det är beklagligt.

– Det går ju tyvärr inte att mäta undanträngningseffekterna, men de privata sjukvårdsförsäkringarna har accelererat väldigt kraftigt, säger Karin Rågsjö, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, till Altinget.

Hon beklagar att de fyra borgerliga partierna och Sverigedemokraterna i socialutskottet inte ger sitt stöd till regeringens förslag, ett förslag som innebär att det ska göras tydligare i lagen att den offentligt finansierade sjukvården endast får ge hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring om principerna om människovärde, behov och solidaritet inte sätts åt sidan.

Enligt utskottsmajoriteten har regeringen inte visat att lagförslaget behövs och att det snarare riskerar att leda till negativa konsekvenser för hälso- och sjukvården.

Login