Forskare varnar för dålig säkerhet i digitaliseringsarbetet

DIGITALISERING. Staten är i dag illa rustad för att ta ansvar för den digitala utvecklingen i hälso- och sjukvården, enligt Björn Ekman, forskare vid Lunds universitet. Han pekar på att insamling av hälsodata är riskabelt och kräver stora statliga satsningar på säkerhetslösningar. 

Regeringen har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner antagit en ny strategi för Vision e-hälsa 2025. Tillsammans med SKR satsar regeringen även 430 miljoner kronor för att stärka den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst under 2020.

Men satsningen får skarp kritik från flera håll. Acko Ankarberg Johansson, KD:s vårdpolitiska talesperson, understyrker att ett helhetsgrepp om infrastrukturen saknas.

– Det saknas fortfarande en viktig pusselbit, nämligen en gemensam standard för alla it-system inom hälso- och sjukvården i hela landet. Finns inte det hjälper inga goda strategier, säger hon till Altinget.

Login