Folktandvården: Trefaldiga stödet för nyanlända

TANDVÅRD. Ersättningar för flyktingarnas tandvård räcker inte till anser Folktandvården. Samtidigt anser de privata tandläkarna att de skulle kunna göra mer, om det fick möjligheten.

Över 160 000 människor sökte asyl i Sverige under förra året. Det har lett till stora utmaningar för kommuner och landsting, inte minst för tandvården. Alla under 18 år har rätt till kostnadsfri tandvård och de över har rätt till akuttandvård. På Skånes runt 70 kliniker har det märkts ett tydligt ökat tryck på vården. I trakterna runt Simrishamn har det skett en fördubbling av antalet asylsökanden.

– Ingen kunde förutspå att vi skulle få så många nyanlända. Det innebär att vi behöver omprioritera och andra får vänta lite längre, säger Marika Qvist, VD på Folktandvården Skåne, till Altinget.

Samtidigt utnyttjas inte hela vårdkedjan fullt ut anser branschorganisationen Privattandläkarna. Enligt den förordning som gäller i dag är det enbart Folktandvården som får ta emot asylsökande och få ersättning för vården. Privattandläkarna anser därför att regeringen så snart som möjligt måste ändra förordningen.

Login

  • Rapportera

    Steffe

    Betala

    Om de betalar notan som alla andra kanske ekonomin blir bättre?