Folkhälsomyndigheten uppdaterar hiv-strategi

FOLKHÄLSA. Den nationella strategin mot hiv/aids har tio år på nacken. Nu är det hög tid att den uppdateras anser regeringen som ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram nya delmål.

– Sverige har i ett internationellt perspektiv låga siffror vad gäller antal fall av hiv, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi vet att hiv/aids slår extra hårt mot vissa grupper och vi behöver säkerställa att insatserna är så effektiva som möjligt och når dem som behöver dem mest. En uppdaterad strategi är en viktig del i regeringens arbete för jämlik hälsa, kommenterar folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Målet med strategin är kort och gott att begränsa spridningen av hivinfektioner. Folkhälsomyndigheten får nu i uppdrag av regeringen att se till att regeringens insatser når de gruppen som löper störst risk att drabbas. Regeringen framhåller också vikten av att andra blodsjukdomar ska uppmärksammas vid insatser mot hivinfektion.

I mars nästa år ska uppdraget slutredovisas till Socialdepartementet.

Login