Fler får tillgång till hepatitbehandling

LÄKEMEDEL. Fler patienter får tillgång till läkemedel mot hepatit C sedan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) sett över subventionen.

Eftersom det är patienter med störst behov som profiteras först var det tidigare endast de allra sjukaste patienterna som fick tillgång till subventionerad behandling av hepatit C.

Men sedan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) sett över subventionen har det konstaterats att fler patienter kommer att få tillgång till behandlingen. Det beror på att de svårast sjuka har fått behandling, att fler produkter har kommit ut på marknaden och att kostnaderna sjunkit för de läkemedel som tidigare fått subvention. Sofia Wallström, generaldirektör för TLV, tycker att beskedet är glädjande.

– Kostnaderna för läkemedlen är fortfarande höga, men tack vare viss priskonkurrens och överenskommelser om riskdelning som träffats mellan landstingen och flertalet läkemedelsföretag kan subventionen omfatta fler patienter, kommenterar hon i ett pressmeddelande.

Login