Finns det inga hästtjejer i regeringen?

KOMMENTAR. Regeringens ovilja att låta ridning omfattas av friskvårdsbidraget är förbryllande. Inte minst med tanke på hur lättretliga hästtjejer är.

Örtbad, saltrum, skrattgympa och homeopati. Det är gott om intressanta exempel på vad arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt till sina anställda, det vill säga som omfattas av friskvårdsbidraget. Men – inte ridsport.

Varför ridsporten inte omfattas av friskvårdsbidrag är en fråga som oppositionen, framför allt genom Moderaterna, återkommande har undrat över hela mandatperioden i form av motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Nu senast i form av en interpellation från Maria Stockhaus (M).

Inför den interpellationsdebatten i riksdagens kammare borde någon påminna Magdalena Andersson om att landets hästtjejer är många, de är lojala med sin sport och de är urless på att ridsporten inte tas på allvar. Någon hästtjej måste det väl finnas i regeringen?

Login