Fem vårdfrågor där socialutskottet vill se resultat

RIKSDAGSARBETE. Socialutskottet ringar in akutsjukvård, valfrihet, journalsystem och patientdatalagen som viktiga områden för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik och anser att riksdagen bör rikta totalt fem uppmaningar till regeringen.

Under allmänna motionstiden från 2018 lämnade riksdagsledamöterna in cirka 350 motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor. Dessa har nu socialutskottet behandlat och landat i ett betänkandet som innehåller förslag på fem tillkännagivanden till regeringen som utskottet anser att riksdagen ska besluta om.

Följande är socialutskottets förslag på fem tillkännagivanden:

När den högspecialiserade vården koncentreras till vissa regioner löper mindre regionsjukhus en risk att få svårigheter att klara den akuta vården. Socialutskottet lyfter denna problematik och vill nu att regeringen årligen ska informera riksdagen om hur akutsjukvården vid regionsjukhusen klarar sitt uppdrag.

Login