Expertråd till apotekskunderna ska bygga förtroendet

APOTEKSMARKNADEN. Apotekskunderna måste vara säkra på att de blir expedierade och får läkemedelsråd av en expert. Det anser utredaren Åsa Kullgren som föreslår att en regel för det införs från år 2020.

Den nuvarande regeringen hade aldrig gjort som alliansregeringen. Det klargjorde sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) inledningsvis vid presskonferensen på torsdagen där apoteksmarknadsutredaren Åsa Kullgren lämnade över sitt betänkande.

– Omregleringen slog sönder ett väl fungerande apoteksmonopol. Nu är vi där vi är. Det gäller att göra det bästa av situationen, sade han.

Saker kan bli bättre

När Åsa Kullgren berättade om sina förslag, var det svårt att få intrycket av att det råder några stora problem på dagens apoteksmarknad. Men det finns saker som kan bli bättre. Kullgren tryckte hårt på apotekens roll i framtidens vårdkedja.

Hon föreslår bland annat att det ska införas en regel om att enbart legitimerade farmaceuter ska få hantera receptexpedieringen.

– Så är det inte i dag, även om många tror det. Ska vi bygga förtroendet för apoteken, då måste vi säkerställa att det är en expert man möter, sade Åsa Kullgren som även föreslår att råd om egenvård ska kräva minst en utbildad apotekstekniker.

Kompetenskravet tas emot väl från apotekarskrået.

– Betänkandet tar en klar ställning för att läkemedel är en behandling och att apotekens roll i den behandlingen tydliggörs inte minst vad gäller förtydligandet kring kompetenskrav. På detta sätt kan apotekens arbete med att stärka förskrivarens intention med den insatta behandlingen förbättras och leda till en förbättrad patientsäkerhet och följsamhet till insatt behandling, kommenterar Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten, i ett pressmeddelande.

Kan påverka bemanningen

Även från borgerligt håll hörs positiva tongångar.

– Att bara legitimerad personal ska få ge råd, det tycker jag är jättebra. Jag utgick från att det var så redan i dag, säger Anders W Jonsson till Altinget.

Att det stärkta kompetenskravet kan få viss betydelse för apotekens bemanning är Åsa Kullgren medveten om.

– Kanske får det en betydelse. Därför föreslår vi en längre införandeperiod, till år 2020, sade hon.

Bra om 24-timmarsregel

Anders W Jonsson är allra mest positiv till utredarens förslag kring förtydligandet av 24-timmarsregeln. Enligt det nya förslaget ska den som lämnar in sitt recept till apoteket före klockan 16 vara garanterad att få sitt läkemedel senast klockan 16 följande dag. Här ska ansvaret vila på distributören.

– I förslaget tydliggör man att det handlar inte om apoteken, utan om distributionen, säger Anders W Jonsson.

Utredaren Åsa Kullgren berättar vid pressträffen att 99 procent av befolkningen i dag kan nå ett apotek inom 20 minuter, med bil. Bedömningen är att statsstödet till apotek i glesbygd bör vara kvar. För att ytterligare kunna förbättra tillgängligheten föreslår Åsa Kullgren att ta ytterligare ett steg i omregleringen av apoteksmarknaden, genom att öppna för andra apoteksaktörer än enbart statliga Apoteket AB att bli apoteksombud.

Anders W Jonsson tror inte förslagen kommer vända upp och ner på apoteksvärlden.

– Inget av förslagen är revolutionerade, men jag ingenting emot något av dem, säger han.

 

Forrige artikel Utredning kring vårdskador onödig enligt oppositionen Næste artikel SKL ställer sig bakom vinstbegränsningar i välfärden
F d testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

F d testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

AVHOPP. Professor Harriet Wallberg fick inte det operativa utrymme hon hoppats på och stannade bara tre veckor som testkoordinator för covid-19. Enligt Wallberg behöver Sverige börja testa alla med symptom och påbörja smittspårning igen.

Hallengren grillas i riksdagen om smitta i äldreomsorgen

Hallengren grillas i riksdagen om smitta i äldreomsorgen

CORONA. I en extradebatt pressade riksdagspartierna socialminister Lena Hallengren (S) om varför äldreomsorgen inte skyddats bättre mot covid-19. Professor Jonas Hinnfors ser två troliga scenarier för hur coronakommissionen kan driva ansvarsutkrävandet.