Ex-gd blir ny ordförande för Socialstyrelsen

UTNÄMNINGAR. Kjell Asplund har tidigare varit generaldirektör för Socialstyrelsen. Nu har regeringen utnämnt honom till styrelseordförande för myndigheten.

Kjell Asplund var generaldirektör för Socialstyrelsen under åren 2004-2008. Under sju år var han ordförande för Statens medicinsk-etiska råd, ett uppdrag han lämnade förra året. Nu har regeringen utsett honom till ordförande för Socialstyrelsens styrelse, skriver Dagens medicin.

Andra nya namn i styrelsen är Anders Sylvan, senior rådgivare till nationella läkemedelslistan och tillförordnad regiondirektör i Region Västernorrland från och med 1 mars och Lars Liljedahl, kommundirektör i Härnösand.

Styrelsen tillträder den 1 februari.

Login