Ett av två lagförslag över mållinjen

LAGFÖRSLAG. Av de två propositioner på vårdområdet som regeringen utlovat före årsskiftet så uteblir den ena, men den andra kommer – i stort sett – över mållinjen.

Propositionen med den utlovade primärvårdsreformen kommer inte före årsskiftet, som regeringen tidigare utlovat. Lagförslaget kommer istället under början av år 2020, enligt Dagens Medicin.

Eller som socialminister Lena Hallengren (S) skrev tidigare i december i ett skriftligt svar på en fråga från riksdagsledamot Camilla Waltersson Grönvall (M) som undrar om propositionen kommer under december månad so utlovat: "det är min ambition att så snart som möjligt lägga fram en proposition till riksdagen".

Däremot är den andra propositionen som är utlovad på den här sidan årsskiftet på väg att ta sig över mållinjen – den som ska minska tvångsåtgärderna mot barn i psykiatrisk tvångsvård. Vid regeringssammanträdet på torsdagen ska regeringen fatta beslut om lagrådsremissen, det vill säga ett lagförslag som lämnas för granskning av juristerna i Lagrådet. Därefter kan regeringen gå vidare och lämna en proposition till riksdagen, men det blir först under år 2020.

Login