Ny myndighet till Uppsala

KORTNYTT. Uppsala får den nya Etikprövningsmyndigheten, har regeringen beslutat.

Den nya Etikprövningsmyndigheten ska lokaliseras till Uppsala. Det framgår av ett kommittédirektiv från regeringen.

– Människor som ställer upp för forskningen måste känna sig trygga – därför är det viktigt med en enhetlig etikprövning. Genom att placera den nya myndigheten i Uppsala vill vi underlätta samverkan både inom myndigheten och med andra myndigheter, inte minst Läkemedelsverket, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande. 

Myndigheten ska ha verksamhet på totalt sex orter, enligt regeringens direktiv: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå. En utredare får i uppdrag att bemanna myndigheten, lämna förslag till instruktion och regleringsbrev. Myndigheten ska inleda verksamheten den 1 januari 2019.

I dag är verksamheten uppbyggd vid regionala etikprövningnämnder på samma orter.

 

 

Forrige artikel Alla skolor ska få information om sexuella trakasserier Næste artikel Martin Olauzon ska utreda funktionshinderspolitik
FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

CORONA. Provtagningen i äldreomsorgen har gått trögt, men enligt Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten (FHM), har detta lyfts fram som prioriterat av myndigheten hela tiden. Hon avfärdar också kritiken om att Sverige inte tillvaratagit möjligheten att studera smittspridning i skolorna.

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

SJÄLVMORD. Riksrevisionen ska granska statens suicidpreventiva arbete. Trots en nollvision sedan 2008 är antalet självmord per år oförändrat.

– Beslutet har bara varit en hyllvärmare, säger Pirjo Stråte, vice förbundsordförande för Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES)