Efterlängtat primärvårdsregister ska utredas

Ingela Alverfors ska utreda förutsättningarna för ett nationellt primärvårdsregister. Något som varit efterfrågat av så väl professionen som myndigheterna.

Ett primärvårdsregister kan bland annat användas för att jämföra vården mellan olika regioner. Socialminister Jakob Forssmed (KD) går nu flera myndigheter till mötes.
Ett primärvårdsregister kan bland annat användas för att jämföra vården mellan olika regioner. Socialminister Jakob Forssmed (KD) går nu flera myndigheter till mötes.Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Linda Berglund

Utredningen, som är en del av Tidöavtalets punkt om att reformera den digitala infrastrukturen i vården, ska se över hela regelverket för hälsodata, och specifikt ett primärvårdsregister samt uppgifter om väntetider och läkemedelsanvändning. 

– Nationellt insamlade uppgifter är nödvändiga för att kunna följa upp primärvårdens verksamhet, utbyggnad och vårdförlopp. De behövs också för att vi ska kunna se att patienter erbjuds vård i rimlig tid, inom ramen för den lagstadgade vårdgarantins tidsgränser, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande.

Läs också

Ett primärvårdsregister har varit efterfrågat i flera år, inte minst från forskare och flera professioner inom vården. Socialstyrelsen har i sin uppföljning av omställningen till nära vård föreslagit en utvidgning av patientregistret och i regleringsbrevet för 2021 fick Tandvårds- och läkemedelsverket i uppdrag att undersöka förutsättningar för användning av alternativa datakällor för att följa upp läkemedel i klinisk vardag, med särskilt fokus på cancerområdet.

I slutrapporten, som kom i höstas, pekas ett nationellt primärvårdsregister ut som en av de saker som behövs för att kunna följa hela vårdförloppet och vilka effekter behandlingen har. 

Utredare blir Ingela Alverfors, som nu är sekreterare i utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten.

Utredaren ska också analysera och föreslå ett samlat regelverk för hälsodataregister och göra en integritetsanalys. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2024. 

Nämnda personer

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
Fil. mag i statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00