Domstol upphäver mångmiljonvite mot Akademiska sjukhuset

Det står inte i lagtexten hur många vårdplatser ett sjukhus ska ha. Därför upphäver kammarrätten 20-miljonersvitet mot Akademiska sjukhuset.

Akademiska sjukhuset slipper mångmiljonvitet för bristen på vårdplatser.
Akademiska sjukhuset slipper mångmiljonvitet för bristen på vårdplatser. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Linda Berglund

I juni beslutade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om ett vitesföreläggande mot Akademiska sjukhuset i Uppsala på 20 miljoner kronor, om inte sjukhuset hade minst 612 tillgängliga vårdplatser inom den somatiska slutenvården senast 15 september.

Beslutet kom efter att Ivo fått bakläxa på ett tidigare vitesföreläggande, som inte ansågs vara tillräckligt tydligt och preciserat.