"Dickssons vision är ord utan innehåll"

REPLIK. Eric Dickssons (KDU) tyckande att absolut narkotikanykterhet är det enda målet visar att hans vision för missbruksvården om att sätta människan i fokus är ord utan innehåll, skriver Fredrik Lindström och Helena Dahlborn, Sprututbytet i Stockholm.

Fredrik Lindström 
enhetschef, Sprututbytet i Stockholm 
Helena Dahlborn
kurator, Sprututbytet i Stockholm
 
Enligt Dicksson måste målet med missbruksvården vara att erbjuda vård och behandling som sätter människan i fokus. Detta har han helt rätt i, tyvärr är det inte alltid det ser ut så i dagens Sverige. Vi som dagligen arbetar med några av vårt samhälles mest utsatta möter dessa människor i deras vardag, följer deras kamp för förändring och kan på nära håll se hur samhällets hjälp i delar brister. Att det finns stora behov av att förbättra vården, att underlätta för den som vill ha hjälp att faktiskt få den och även att kvarstanna i den behandling de eventuellt erbjudits står dock inte på något sätt i kontrast mot att samtidigt hjälpa dem undvika blodsmittor och infektioner, att möta dem där de befinner sig och att utan att döma hjälpa villkorslöst.

Sprututbytet är en viktig pusselbit 

Vi har i dag näst högst dödlighet inom EU avseende narkotikarelaterade dödsfall. Ingenting att på något sätt vara stolt över men något som går att förändra. Självklart tror vi inte att enbart fler sprututbyten förändrar detta men det är en viktig pusselbit vad gäller att nå väldigt många människor som samhället misslyckats med att nå och det är trots allt endast i det personliga mötet med en annan individ möjligheten att påverka, hjälpa och förändra finns. Att inte anse att man kan hjälpa även under den ibland väldigt svåra tid som är innan en människa tar beslutet om att påbörja förändring är svårt att förstå.

Ord utan innehåll 

Dicksson kan inte heller skilja på sakfrågorna när han blandar ihop behovet av sprututbyten, läkemedelsassisterad behandling och injektionsrum med legalisering. Det är ett faktum som ingen magkänsla eller moral i världen kan ändra att den enda evidensbaserade behandling som finns för opiatberoende är läkemedelsassisterad behandling. Dickssons tyckande att absolut narkotikanykterhet är det enda målet ändrar inte detta faktum utan visar att hans vision om att sätta människan i fokus är ord utan innehåll.

Individen är i fokus 

Lagen säger ”lika hälso- och sjukvård till alla”. Vem erbjuder i dag vård till de personer som injicerar? Vem erbjuder hälsovård på deras villkor så att de erbjuds en möjlighet till att ta ansvar för sin hälsa och där med undvika att framförallt få en blodsmitta? Då verkligheten är att när en person bestämt sig för att injicera, så är sprutan och nålen (verktyget) sekundärt. Personen väljer i första hand att använda sig av nya verktyg om detta finns att tillgå. Om de inte har tillgång till nya verktyg så använder de i första hand ett av sina gamla och i sista någon annans begagnade. Detta har resulterat i att vi i Stockholm har en förekomst på hiv med nästan 7 procent i gruppen, medan siffran i Skåne som haft sprututbyten i mer än 30 år är 0,3 procent.  Personerna injicerar inte på olika sätt i Skåne kontra Stockholm utan tillgången till rena verktyg är skillnaden. Detta innebär inte bara personligt lidande utan också en fördubblad samhällskostnad i form av kostnad både för infektionsvård (bromsmedicin) och beroendevård. Med detta vill vi påstå att vi gör allt annat än att sätta substansen i fokus, vi har individen i fokus och hens rätt till hälsa utifrån hens förutsättningar. Vi arbetar ständigt med motivationssamtal för att inge hopp om att förändring är möjlig och för att motivera dessa personer till ett minskat substansbruk.

Välkomnar en utvärdering av missbruksvården 

Alla steg mot ett drogfritt liv är värdefulla och även ett minskat intag är något positivt istället för att som Dicksson anse att allt som inte innebär absolut nykterhet är ett misslyckande. Sprututbytena i Sverige mer än välkomnar en utvärdering av missbruksvården så länge den sker vetenskapligt och inte styrs av magkänsla och/eller moral.

Vi hoppas att missbruksvården görs bredare och mer lättillgänglig. Den forskning som finns idag förordar lågtröskelmottagningar och där är sprututbyten en väg att gå för att nå denna grupp och erbjuda dem hjälp. Dock finns mycket att göra som skulle förbättra och underlätta, murarna till vård och behandling är ibland omöjliga att ta sig över och ibland saknas flexibiliteten helt.

För ytterligare information och vetenskapliga argument hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten och skriften ”Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger”

Slutligen är vår erfarenhet att de personer som är negativa till sprututbyten ofta har väldigt dålig kunskap om vad vi faktiskt gör varför vi härmed gärna bjuder in Dicksson till ett studiebesök hos oss.

Forrige artikel KDU: Missbruksvård med fokus på människan KDU: Missbruksvård med fokus på människan Næste artikel "KDU hamnar fel i sina förslag till missbruksvården"
Så slår coronakrisen mot samhällets utsatta

Så slår coronakrisen mot samhällets utsatta

KRISSTÖD. En stor del av den ideella stödverksamheten till utsatta barn, kvinnor och personer med psykisk ohälsa stängs ner på grund av sjukdom och smittorisk. Altinget har frågat tre stora stödorganisationer vad som krävs för att skydda redan utsatta.