Det sade Löfven om sjukvården

REGERINGSFÖRKLARINGEN. Personalbristen, satsningar på den nära vården och rätten till en fast kontakt i såväl äldreomsorg som sjukvård. Det var tre frågor på vårdområdet som statsminister Stefan Löfven (S) lyfte fram vid riksmötets öppnande.

– Regeringen kommer att rusta den nära vården, sade statsminister Stefan Löfven när han läste upp sin regeringsförklaring vid riksdagens öppnande på tisdagen.

En formulering som sannolikt hänger tätt samman med en proposition som ska komma i december enligt regeringens lista över planerade propositioner under hösten: "Primärvårdsreform – inriktning för en nära och tillgänglig vård".

I övrigt talade Löfven om rekryteringsproblemen i vården, men också om att arbetet för rätten till heltid fortsätter och att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel.

Login