Demensstrategin ska uppdateras

Socialstyrelsen ska ta fram underlag för att uppdatera demensstrategin från 2018. Det har regeringen beslutat.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Linda Berglund

För ett år sedan kom Socialstyrelsen med en slutrapport kring uppdraget att ta fram en nationell strategi för demens och andra kognitiva sjukdomar. I rapporten föreslogs en fortsatt nationell satsning för att säkerställa de sju strategiska områden som finns i strategin.

{{toplink}}
Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
Läs också

Rapportens förslag går också i linje med det tillkännagivande som riksdagen gjorde i mars 2022 om att ta fram en ny strategi. Utskottet ansåg då att de åtgärder som gjorts med bland annat en utveckling av Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem) var bra, men inte tillräckliga. Därför behövs en ny strategi.

0:000:00