Delar av folktandvården får snart privat hjälp

MIGRATION. Landstingen har inte tid att vänta på beslut från regeringen om tandvård för asylsökande. Både Region Skåne och Uppsala läns landsting är på väg med beslut om att låta privattandläkare behandla asylsökande.

Både Sveriges kommuner och landsting och organisationen Privattandläkarna har begärde i höstas att regeringen snabbt ska ändra i en förordning så att det blir möjligt även för privattandläkare att få ersättning för tandvård av asylsökande. Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna, säger att han tycker regeringen har all anledning att fatta ett snabbt beslut, då frågan enligt honom är okomplicerad.

Och nu väljer landstingspolitiker i olika delar av landet att gå före regeringen. Region Halland har sedan tidigare låtit privattandläkare få ersättning för behandling av asylsökande. Nu är Region Skåne på gång med ett motsvarande beslut under mars månad.

Skåne är en av de delar av landet som har tagit emot ett stort antal asylsökande. Folktandvården är hårt belastad då många av de asylsökande har ett stort behov av akut tandvård och personer med akuta behov går före andra patienter. Nu förbereder politikerna i Region Skåne för att släppa in privattandläkarna i arbetet med att behandla asylsökande.

Login