Debatt: Stoppa statens iver att höja apotekens avgifter

DEBATT. Apoteksbranschen förändras nu snabbt. E-handeln ökar allt mer och samtidigt höjer myndigheterna apoteksavgifterna med 30-50 procent. Det kommer leda till en allt mer pressad apoteksbransch och stängda apotek, skriver företrädare för Kronans apotek.

Anders Torell
Vd, Kronans apotek
Andreas Rosenlund
Informationsdirektör, Kronans apotek


Två parallella utvecklingslinjer påverkar nu apoteksbranschens lönsamhet och utveckling.

  1. E-handeln ökar och har accelererats av pandemin. Av all försäljning på apotek sker nu 17 procent av försäljningen i kronor och 25 procent av alla volymer på e-handeln. Det råder närmast priskrig på receptfria läkemedel och produkter som tandborstar och schampo. Marginalerna pressas. Vi har redan passerat eller kommer snart passera den punkt då all tillväxt i apoteksbranschen sker i e-handeln och därmed förändrar marknadslogiken i grunden.

  2. Allt mer av försäljningen på receptläkemedel är dyra läkemedel. Apotekens ersättning på receptläkemedel bestäms av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och innebär att marginalerna för apoteken sjunker succesivt ju dyrare ett läkemedel är.

Sammantaget innebär det att apotekens intjäning pressa av lägre marginaler på receptfria läkemedel, handelsvaror och receptläkemedel. Det återspeglas också i apotekens årsredovisningar där vinstmarginalerna succesivt sjunkit de senaste åren. År 2016 var apotekens rörelsemarginal 3,3 procent, 2019 var den 2,2 procent.

Myndigheternas iver

Till detta ska läggas myndigheternas iver att höja apotekens avgifter. I våras aviserade E-hälsomyndigheten en avgiftshöjning för apoteken med närmare 30 procent per recept. Totalt kommer det leda till ökade kostnader för apoteken på mellan 55-85 miljoner kronor per år.

I september aviserade Läkemedelsverket att de ville höja avgiften för apotekstillstånden med cirka 56 procent vilket adderar ytterligare 10-15 miljoner kronor i höjda avgifter. Ingen av dessa avgiftshöjningar är slutgiltigt beslutade, men kommer få konsekvenser om de införs.

Apoteken är livsviktiga

Under pandemin i Europa är det alltid två typer av affärer som fått hålla öppet, oavsett om alla andra hållits stängda: matvaruaffärer och apotek. Apoteken är en helt avgörande aktör för en fungerande läkemedelsförsörjning. Det är en livsviktig infrastruktur för patienterna och för hälso- och sjukvården. Det finns anledning att värna den.

Den strukturella förändring som vi nu ser komma är på många sätt oundviklig och i många fall önskvärd. Den kommer leda till bättre service, nya lösningar och snabbare hantering, vilket inte är dåligt. Men det kommer också leda till stängda apotek eftersom försäljningen flyttar från fysiska apotek till e-handeln.

Hur snabbt denna förändring kommer att ske går inte att säga. Det är helt beroende på utvecklingen. Erfarenheterna från andra branscher är att det kan gå fort, samtidigt som receptläkemedel troligen är en bromsande faktor.

Alla behov bör mötas

Samtidigt finns det patienter som behöver fysiska apotek, som vill ha sin rådgivning i ett fysiskt möte eller orter dit e-handelns vägar är långa. Våra behov av fysiska apotek kommer inte att upphöra över en natt.

Vi som apoteksaktör kommer ta vårt ansvar så långt det är möjligt, men det finns gränser för vad vi kommer att klara.

Därför behöver apotekens existens värnas, strukturomvandlingen måste ske på ett sådant sätt att hundratusentals människor inte lämnas utan apotek. Det måste tas med i beräkningen av handelsmarginal på receptläkemedel eller i myndigheternas avgiftshöjningar.

Vi kan inte ha en situation där apoteksmarknaden viker och myndigheterna ser apoteken som en outsinlig källa till nya medel. Då finns en risk för mer drastiska och snabba åtgärder som ingen är betjänt av.

Frys avgiftshöjningarna

Följande åtgärder behövs:

  • Tillsätt en översyn av apotekens samlade marginaler på receptläkemedel med ett brett angreppssätt kring generiskt utbyte, parallellhandel, returrättsregler, omfördelning av läkemedel och andra regler som har en direkt påverkan på apotekens lönsamhet.

  • Myndigheternas aviserade avgiftshöjningar måste frysas och konsekvensutredningar måste tillsättas.

Forrige artikel "Skolsköterskors chefer har otillräcklig kunskap om vårdgivaransvaret" Næste artikel Regiontopp (M): Regiontopp (M): "Myndigheter har inte alltid varit att lita på"
Två ungdomshem får ny högre säkerhetsnivå

Två ungdomshem får ny högre säkerhetsnivå

SÄKERHET. En ny och högre säkerhetsklass med bättre teknisk och fysisk säkerhet ska införas på två ungdomshem, samt fler avdelningar för slutenvård (LSU) i hela landet. Gd Elisabet Åbjörnsson Hollmark vill även införa en bättre grundutbildning för personalen.