Debatt: Regionerna höjer tonläget och lämnar förhandlingsbordet

DEBATT. Delar av rehabiliteringen för cancerpatienter går mot sin undergång. Trots köer har mottagningar stått tomma på grund av permitterad personal. Orsaken är konflikt om vem som ska betala för digitala vårdmöten. Man baxnar som patientföreträdare, skriver Margareta Haag och Barbro Sjölander. 

Margareta Haag
Ordförande, Svenska Ödemförbundet
Barbro Sjölander
Ordförande, Nätverket mot gynekologisk cancer


Socialminister Lena Hallengren (S) gick den 22 maj ut och sa att ”välfungerande och effektiva digitala vårdlösningar som finns tillgängliga bör just nu nyttjas i största möjliga mån." Regeringen har beslutat att tillfälligt möjliggöra för vårdgivare på nationella taxan att få ersättning för digitala vårdkontakter. Syftet är att reducera antalet icke nödvändiga fysiska vårdbesök, och därigenom minska risken för spridning av covid-19.

För patienter som överlevt en cancerbehandling eller lever med kronisk cancer, är rätten till rehabilitering inskriven i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. En del av denna rehabilitering kan handla om insatser som inte kräver ett fysiskt möte. Under coronapandemin är uppmaningen dessutom att undvika fysiska möten, för framför allt riskgrupper, där de går att ersätta med ett digitalt möte eftersom cancerpatienter kan vara extremt infektionskänsliga och bör undvika fysiska kontakter, precis såsom socialministern beskriver det.

Rehabiliteringar tvingas stänga

Svenska Ödemförbundet har pratat med ett flertal företrädare för sjukvården om situationen för de patienter som har godkända remisser till rehabilitering i dagvård, men som är i riskgrupper och därför inte kunnat delta. Det står massor av patienter i kö för rehabilitering på grund av cancersjukdom men rehabiliteringsmottagningarna får inte betalt för digitala- eller telefonmöten, enligt gällande vårdvalsavtal.

Så patienterna har uteblivit och som en konsekvens har flera rehabiliteringsmottagningar stått mer eller mindre tomma. Mottagningarna har tvingats permittera personal och kämpar för att överhuvudtaget överleva. En större mottagning som erbjudit patienter med behov av avancerad cancer- och lymfödemrehabilitering har redan stängt.

Ansvarslöst och cyniskt

Nu har förhandlingarna mellan vårdgivare och Sveriges kommuner och regioner (SKR), strandat. Och rehabiliteringsmottagningarna skulle kunna använda digitala lösningar för delar av rehabiliteringen och för uppföljningsmöten.

Det är ansvarslöst och cyniskt. Å ena sidan har vi socialministern som uppmanar att öppna upp för digital vård så mycket det bara går för att bromsa pandemin. Å andra sidan regionerna som är oförmögna att snabbt lösa detta och i stället höjer tonläget och lämnar förhandlingsbordet.

Rätten till rehabilitering

Det är många cancerpatienter som får lymfödem. Det är framför allt korrelerat till bröst-, prostata- och gyncancer. Många patienter behöver och väntar på rehabilitering för lymfödem orsakat av cancerbehandling. Lymfödem är en kronisk progredierande och bestående svullnad som kan drabba alla kroppsdelar men förekommer vanligast i arm eller ben. Lymfödem kan inte botas men behandlas.

Delar av denna behandling kan ske digitalt eller via vägledning per telefon. Digitala psykosociala samtal, patientutbildning om diagnos och stresshantering, gruppövningar i yoga, qigong och rörelser som ökar patientens livskvalitet samt instruktioner och råd om kompression, kost och rörelse kan hjälpa patienten tillbaka till ett värdigt liv.

Cancerpatienter har rätt till rehabilitering och behöver det många gånger för att kunna komma tillbaka till ett liv efter eller med cancer. Varför får inte patienterna ta del av den digitala utvecklingen?

Forrige artikel Forskare: Tio initiativ för en uthållig sjukvård och äldreomsorg Forskare: Tio initiativ för en uthållig sjukvård och äldreomsorg Næste artikel Attention: Elever med adhd och autism våndas inför skolstart Attention: Elever med adhd och autism våndas inför skolstart
RFSU-topp:

RFSU-topp: "Konservativa krafter utmanar sexuella rättigheter"

INTERVJU. Med ett rättighetsbaserat och feministiskt synsätt vill RFSU:s nya generalsekreterare Ingela Holmertz arbeta för en bra sexualundervisning, människors rätt till sin kropp och sexualitet, och att motverka de konservativa och högerextrema krafterna.

SKR vill se lagändring för att kunna utnyttja kommunalt överskott

SKR vill se lagändring för att kunna utnyttja kommunalt överskott

KOMMUNPLÅNBOK. Om det fortsätter i rätt riktning, kan kommunerna leverera rekordresultat i år. Men för att kunna dra nytta av det krävs en lagändring, anser SKR. Alternativt att regeringen lättar upp regelverket för användning av resultatutjämningsreserven.