Debatt: Prioritera assistansanvändare vid testning

DEBATT. Under pandemin har en grupp hamnat vid sidan om i arbetet för att skydda riskgrupper. Det är nu angeläget att prioritera människor som lever med personlig assistans, skriver Maria Nyström och Antje Dedering, Vårdföretagarna.

Maria Nyström
Ordförande, Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna
Antje Dedering
Förbundsdirektör, Vårdföretagarna


Regeringen har utsett en testkoordinator, Harriet Wallberg, för coronatester. Uppdraget är att samordna dialogen med regionerna för storskalig testning. Beskedet från regeringen är välkommet, och från Vårdföretagarna vill vi gärna göra ett medskick.

Under den pågående pandemin har det varit stort fokus på vård, och nu även äldreomsorg. Arbetet för att skydda riskgrupper har prioriterats, men en grupp har hamnat lite vid sidan om. Människor som lever med personlig assistans tillhör i många fall riskgrupper och måste därför särskilt skyddas från viruset.

Omfattande social isolering

Trots att assistansarbetet till sin natur ofta kräver fysisk närhet, och trots att det inte är ovanligt att en person med dubbelassistans eller assistans dygnet runt har ett team på åtta till tio assistenter runt sig, har gruppen hittills varit relativt förskonad, men dödsfall har förekommit.

Det bör betonas att ett skäl till att gruppen hittills inte drabbats i högre utsträckning än vad som faktiskt skett är en ganska omfattande social isolering. Daglig verksamhet och sociala aktiviteter har fått ställas in, man har liksom många äldre isolerat sig i hemmet.

Ändå finns naturligtvis risken för smittspridning, just eftersom livet med assistans kräver en daglig, ibland ständig, närvaro av minst en annan människa – som i sin tur träffar andra, sin familj och sina vänner, på fritiden. Därför är det angeläget att, nu när möjligheterna till testning successivt ökar, prioritera assistansanvändare och deras personliga assistenter. På samma sätt som äldre och anställda inom äldreomsorgen måste prioriteras, måste man prioritera denna grupp.

"Inte stöpt i en mall"

Den personliga assistansen ska vara just personlig. LSS, den frihetsreform som infördes 1993, syftar till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. I jämlikhet i levnadsvillkor ligger möjligheten att fritt organisera och planera sin tillvaro på samma sätt som alla andra människor i vårt samhälle. Därför är den personliga assistansen inte stöpt i en mall. Eftersom människor är olika, måste också assistansen vara det.

Kan glömmas bort

Nästan sju av tio har valt en annan anordnare än kommunen. Man får ett beslut på ett visst antal timmar från kommunen eller Försäkringskassan, och kan därefter fritt välja anordnare.

Det finns således inte en huvudman, inte en ansvarig, för assistansen – såsom för andra riskgrupper. Vi ser därför en risk att assistansanvändarna glöms bort i diskussionen mellan kommuner, regioner och myndigheter om hur testerna nu ska fördelas. Vår förhoppning är att Harriet Wallberg i sin nya roll ser till att så inte sker.

Kämpa i motvind

Detta är en utsatt grupp, som regelmässigt också har glömts bort i exempelvis riksdagens budgetarbete de senaste åren. Uppräkningen av den statliga schablonersättningen har under många år skett med en lägre procentsats än kollektivavtalade löneökningar.

Snävare bedömningskriterier har gjort att färre är berättigade till personlig assistans. Familjer vänder ut och in på sig själva för att klara situationen när de trots barn med omfattande hjälpbehov inte får assistans. Allt detta bör man ha med sig.

Människor som lever med personlig assistans har länge fått kämpa i motvind. Allt detta får vi anledning att återkomma till. Men här och nu måste vi säkerställa att assistansanvändare och deras assistenter prioriteras vid testning för covid-19. Låt inte denna grupp prioriteras ned även denna gång.

Forrige artikel Replik: Snus är bättre för folkhälsan Replik: Snus är bättre för folkhälsan Næste artikel Debatt: Inga språkkrav i Botkyrkas omsorg förrän nu Debatt: Inga språkkrav i Botkyrkas omsorg förrän nu
Förlossningsvård och covid-19:

Förlossningsvård och covid-19: "Kvinnor ligger ensamma"

FÖRLOSSNING. Enligt Barnmorskeförbundet lämnar många nyförlösta kvinnor sjukhusen för tidigt på grund av smittrisk och partnern får inte närvara under vårdbesök. Personalsituationen inom förlossningsvården är ansträngd, enligt Socialstyrelsen.