Debatt: Justera lagstiftning – garantera läkemedelsförsörjning i kristider

DEBATT. Farmaceuter på distans kan leda till en säkrare läkemedelsförsörjning och minskad smittorisk. Problemet är bara att det inte är i linje med gällande lagstiftning, skriver Anders Torell, vd på Kronans apotek. 

Anders Torell
Vd, Kronans apotek

 

I länder där alla butiker nu stängs på grund av coronavirusets framfart undantas två verksamheter: matvarubutiker och apotek. Det säger något om vilken betydelse apoteken spelar i människor vardag. Samtidigt finns en risk för att vi om några veckor har en situation där vi kan ha svårt att bemanna apoteken om väldigt många medarbetare blir sjuka.

"Gör ingen nytta"

Läkemedel är sjukvårdens viktigaste insats. Utan läkemedel skulle vården ha svårt att erbjuda bot och lindring för väldigt många sjuka, men ett läkemedel gör ingen nytta om det inte når patienten. Läkemedelsförsörjningen är en helt vital del av hälso- och sjukvården där apotekens roll är avgörande.

Under den pandemi som vi befinner oss i nu är apoteken en oerhört viktig del för att sprida information, erbjuda prevention som handdesinfektion, smärtstillande och givetvis alla de läkemedel som invånarna behöver.

Risk för smittspridning

Vi uppmanar sjuka att stanna hemma och handla apoteksvaror via e-handeln eller via ombud. Vi uppmanar också kunder och medarbetare att hålla minst en meters avstånd för att minska risken för smittspridning. Vi desinfekterar ytor på apoteken flera gånger om dagen där många händer tar och vi uppmanar våra medarbetare att tvätta sina händer ofta.

Trots detta kan apoteken vara en plats där personer som är sjuka, apoteksmedarbetare och personer i riskgrupperna möts. Det finns en risk för smittspridning även om vi gör mycket för att undvika den. Det finns också en risk för att vi om några veckor har en situation där vi kan ha svårt att bemanna apoteken om väldigt många medarbetare blir sjuka.

Säkrare läkemedelsförsörjning

Därför ser vi behov av att lyfta fram en annan lösning som tekniskt är okomplicerad, finns i andra länder och som leder både till en säkrare läkemedelsförsörjning och minskad smittorisk: Farmaceut på distans. Problemet är bara att lösningen inte är i linje med gällande lagstiftning.

Farmaceut på distans innebär att farmaceuten finns på ett annat apotek eller på ett center och har dialog, genomför kontroller samt ger råd via en videolänk. Läkemedlen finns på apoteket där patienten är, men farmaceuten är på distans.

Flera fördelar

Läkemedlen plockas antingen av en apotekstekniker eller via en robot. Varje steg följer den process som en farmaceut ska göra, men farmaceuten är på distans. Säkerheten ska vara lika god som i dag.

Fördelarna är flera: det går att hålla apotek öppna även om många farmaceuter inte kan gå till jobbet och på orter där det är svårt att rekrytera farmaceuter. Det minskar även smittorisken i rådande coronatider. Dagens lagstiftning behöver justeras eller förses med undantag för att öppna för denna lösning.

Garanterar läkemedelsförsörjning

Vi vill uppmana regering och riksdagen att skyndsamt se över nuvarande lagstiftning och ge uppdrag åt Läkemedelsverket att justera föreskriften. Och på så sätt öppna för en lösning med farmaceut på distans för att garantera läkemedelsförsörjning i kristider och på orter där det är svårt att rekrytera farmaceuter.

Forrige artikel Debatt: Andra infektioner tar inte hänsyn till coronakrisen Debatt: Andra infektioner tar inte hänsyn till coronakrisen Næste artikel Debatt: Krispaketets utbildningsplatser behövs i hela landet    Debatt: Krispaketets utbildningsplatser behövs i hela landet