Debatt

Debatt: Hög tid att bryta tystnaden om förlossningsskadorna

DEBATT. Sverige behöver en sammanhållen vård före, under och efter förlossningen där den födande sätts i centrum, skriver Hans Linde, förbundsordförande för RFSU. 

Tillgången till eftervård varierar kraftigt i landet. I vissa delar har den helt upphört, skriver Hans Linde, förbundsordförande för RFSU.
Tillgången till eftervård varierar kraftigt i landet. I vissa delar har den helt upphört, skriver Hans Linde, förbundsordförande för RFSU.Foto: Daniel Ivarsson/RFSU
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Hans Linde
förbundsordförande, RFSU


Allt för många kvinnor i Sverige vittnar om att förlossningsskadorna begränsar deras liv. Hur de inte längre kan idrotta, hur smärtan begränsar vardagen, hur de behöver använda trosskydd varje dag och hur läckage begränsar möjligheterna att ha ett bra sexliv. Drygt fem procent av alla förstföderskor drabbas idag av allvarliga bristningar och bäckenbottenskador. Långt fler lever med smärtor och läckage efter sin förlossning.

Bortprioriterad eftervård

En förlossningsskada är illa nog, men många tvingas dessutom kämpa för en korrekt diagnos och rätt till eftervård. Tillgången till eftervård varierar kraftigt i landet. I vissa delar har den helt upphört. Det är uppenbart att många politiska företrädare valt att prioritera bort eftervården och att förlossningsskadorna betraktas som något kvinnor får leva med efter en förlossning.

"Ingen stockholmsstress"

Samtidigt ser vi stora regionala skillnader. Faktum är att en födande i Stockholm, Jämtland eller på Gotland löper nästan tre gånger så stor risk att drabbas av en svår förlossningsskada som en födande i Halland. Det framgångsrika arbetet mot förlossningsskador i bland annat Halland visar att många skador skulle kunna förebyggas genom en medveten satsning på utbildning och övningar för personalen.

Vi vet att det finns många duktiga och engagerade barnmorskor runt om i Sverige, men när kollegorna och förlossningsplatser är för få är det tufft att göra ett bra jobb. När personalen i Varberg ska svara på varför de varit så framgångsrika i arbetet mot förlossningsskador är svaret att “det är ingen Stockholmstress” på deras sjukhus.

Genom vår historia har vi kämpat för rätten till abort, preventivmedel, sexualundervisning och en förlossningsvård som vi kan lita på i hela Sverige. Det är inte utan sorg vi konstaterar att detta arbete fortfarande i högst grad är relevant i Sverige 2018.

Läs också: Färdig fördelning av förlossningspengar

Sverige behöver en sammanhållen vård före, under och efter förlossningen där den födande sätts i centrum. Ingen ska lämnas ensam under sin förlossning. Om alla gravida skulle ha rätt till en egen barnmorska under sin förlossning skulle det både öka tryggheten under förlossningen och bidra till att skadorna minskar.

Samtidigt behöver eftervården förstärkas. RFSU vill att alla födande ska erbjudas hembesök av barnmorskan från Mödravårdscentralen så tidigt som möjligt, men senast två veckor efter förlossning. Vård efter förlossning måste utgå från den födandes behov och kunna erbjudas upp till ett år efter förlossningen. Eftervården behöver inkludera urinläckage och skador, men också frågor om sexliv och psykisk ohälsa.

Stigma måste bort

Centralt är att vi bryter tystnaden om förlossningsskador. Samhällets tystnad om förlossningsskadorna och det starka stigma som är kopplat till bland annat läckage efter en förlossning är tydliga hinder i arbetet mot förlossningsskadorna.

RFSU har sedan 1933 arbetat för friheten att vara, välja och njuta. Genom vår historia har vi kämpat för rätten till abort, preventivmedel, sexualundervisning och en förlossningsvård som vi kan lita på i hela Sverige. Det är inte utan sorg vi konstaterar att detta arbete fortfarande i högst grad är relevant i Sverige år 2018.

Nämnda personer

Hans Linde

Förbundsordförande RFSU, tidigare riksdagsledamot (V)
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00