Debatt: Bostadsort ska inte avgöra vårdkvalitet

DEBATT. Vården för patienter med psoriasis och psoriasisartrit är inte jämlik. När coronakrisen är över måste beslutsfattarna reagera. Bostadsort ska inte avgöra vilken kvalitet du får på din vård, skriver Psoriasisförbundets ordförande Tina Norgren.

Tina Norgren
Förbundsordförande, Psoriasisförbundet


Coronavirusets framfart har förändrat vardagen för de flesta. Detta gäller även oss som lider av psoriasis eller psoriasisartrit.

Upp emot 300 000 personer i Sverige lever i dag med psoriasis och många får också problem med lederna, så kallad psoriasisartrit. Har man en svårare form av psoriasis eller psoriasisartrit är det vanligt att man får läkemedel som på ett eller annat sätt påverkar immunförsvaret och gör att man är extra känslig för att drabbas av infektioner. Det finns också ett samband mellan psoriasis/psoriasisartrit och andra sjukdomar som till exempel diabetes och högt blodtryck, så kallad samsjuklighet.

Detta skapar förstås en hel del oro så här i coronatider, där olika följdsjukdomar kan innebära att man drabbas värre av viruset. Lägg där till att behandlingsanläggningar behövt begränsa sina öppettider vilket gjort att tillgången till vård för patienter med psoriasis och psoriasisartrit har minskat.

När det åter blir vardag

Precis som alla andra får vi som har psoriasis och psoriasisartrit anpassa oss till den situation som råder just nu, där vi alla måste göra uppoffringar för att bemöta virusutbrottet på bästa sätt. Men det kommer att komma en vardag där vi återigen kan gå tillbaka till våra normala liv. Det gäller också vård och behandling för patienter med psoriasis/psoriasisartrit. 

Förbättringar som krävs

Vi vill i den här texten peka på några av de förbättringar som behöver göras inom vården för patienter med psoriasis och psoriasisartrit, när saker och ting så småningom börjar återgå till det normala.

  • Implementera riktlinjer: I mars förra året kom Socialstyrelsen med riktlinjer för psoriasis och i december gjorde myndigheten en uppföljning kring hur dessa riktlinjer följs. En uppföljning som visar att det råder en stor ojämlikhet inom psoriasisvården och att bostadsort ofta är avgörande för vilken typ av vård man får. I april i år kom det uppdaterade riktlinjer för rörelseorganenens sjukdomar, där psoriasisartrit ingår. Även inom det området finns det en del för regionerna att göra för att säkra en likvärdig vård för alla. Syftet med riktlinjerna är att fungera som ett stöd för beslutsfattare så att de kan fatta beslut som ska göra vården mer jämlik. Nu måste regionerna se till att riktlinjerna implementeras och efterföljs.

  • Skapa en mer jämlik vård: Genom att implementera riktlinjerna för psoriasis och psoriasisartrit kan vi skapa en mer jämlik vård. För så ser det tyvärr inte ut i dag, inte minst när det gäller psoriasis. Nästan hälften av landets regioner saknar i dag tillgång till klimatvård och medicinsk fotvård. Behandlingar som för många kan vara avgörande för att kunna leva ett någorlunda normalt liv med mindre besvär.

  • Se till att följa upp vården: Ett annat område där det råder stora regionala skillnader är hur man jobbar med uppföljning av psoriasisvården. Tyvärr kan vi konstatera att bara knappt hälften av de som har svår psoriasis får en strukturerad uppföljning och skillnaderna mellan regionerna är som sagt stora. Endast 20 procent av patienterna i Västerbotten får strukturerad uppföljning medan 70 procent av patienterna i Västernorrland följs upp. Det är inte ovanligt att patienter får samma behandling år efter år, trots att den behandling man får inte är tillräckligt effektiv. De kroppsliga och psykologiska aspekterna av sjukdomen försämrar ofta livskvaliteten betydligt. Därför är det viktigt att strukturerat följa upp effekten av behandlingen, där symtom och livskvalitet hos personer med psoriasis skattas och bedöms.

"Bostadsort ska inte avgöra"

Vårt budskap till beslutsfattarna är därför tydligt: Det är dags att agera så att vi kan skapa en jämlik vård för patienter med psoriasis och psoriasisartrit i hela landet. Bostadsort ska inte avgöra vilken kvalitet du får på din vård.

Forrige artikel Nilsson (S): Utmaningarna kvarstår – sluta med stuprörstänk Nilsson (S): Utmaningarna kvarstår – sluta med stuprörstänk Næste artikel V: Bra lön och bra arbetsmiljö – det självklara tacket V: Bra lön och bra arbetsmiljö – det självklara tacket
Professor om vaccin: “Vill man att folk ska dö i covid?”

Professor om vaccin: “Vill man att folk ska dö i covid?”

MASSVACCINERING. Motståndet mot covid-vaccin är starkt på sina håll i Sverige och EU. Forskaren Johan Farkas menar att vaccinmotståndet på sociala medier inte är representativt. Enligt professor Matti Sällberg, KI, har motståndet sjunkit.