Debatt: Andra infektioner tar inte hänsyn till coronakrisen

DEBATT. Vi ser en dubblering av digitala vårdbesök för tillfälliga akuta primärvårdsbesvär som patienter inte når fram med till 1177 eller vårdcentralen. Distansvårdens nytta har aldrig varit tydligare, skriver Daniel Persson, Min doktor och Anne Kihlgren, Dynamic code.

Daniel Persson
Innovationschef, Min doktor
Anne Kihlgren
Vd, Dynamic code


Med en stigande kurva av virusspridning i landet står vården inför ett oerhört kritiskt läge. Precis som Lundaforskarna Leif Dahlberg och Håkan Nero skrev i Altinget den 19 mars menar vi att det är hög tid att myndigheter och beslutsfattare tar vara på de möjligheter som vård på distans redan i dag utgör – och att de skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling.

Det kommer en morgondag och där får vi det vårdsystem vi förtjänar – det vill säga det vi väljer att bygga i dag.

Räcker inte till för alla

Överallt rapporteras om det kritiska läget vården står inför. Johan Styrud, ordförande för Stockholm läkarförening och överläkare på Danderyds sjukhus, har berättat om det kritiska läget inom vården i samband med det ökade antalet personer som insjuknat i covid-19.

Situationen beskrivs som kaosartad där vårdinrättningar ställer in i princip all annan verksamhet, som operationer och mottagningsverksamhet, för att helt kunna prioritera behandling av covid-19-patienter.

Dessutom efterfrågas möjlighet att testa fler i personalen för covid-19 för att säkerställa att de inte bär på och sprider smittan samtidigt som de arbetar för att rädda människor från den. Äldre isoleras i hemmen och alla medborgare ska helst undvika att utsättas för smittorisk och riskfyllda aktiviteter som kan leda till skador och sjukvårdsbesök – vården räcker helt enkelt inte till för alla.

"Fortsätta jobba på distans"

Digitala vårdkedjor möjliggör vård och diagnosticering utan fysiska möten, vilket är fördelaktigt både för vårdgivare som kan arbeta med patienter hemifrån, och för patienter som vill undvika folksamlingar och besök på vårdinrättningar.

På så sätt utsätts inte riskgrupper och vårdpersonal för smitta. Vårdpersonal som i dagsläget inte får gå till jobbet med lindriga förkylningssymptom kan genom digitala vårdmöten fortsätta jobba på distans och hjälpa patienter.

Fortsätta behandlingar oberoende

Under de senaste veckorna har vi sett en dubblering av digitala vårdbesök för tillfälliga akuta primärvårdsbesvär som patienterna inte når fram med till 1177 eller vårdcentralen. Infektioner som halsfluss, könssjukdomar och urinvägsinfektioner tar inte hänsyn till coronakrisen utan behöver diagnosticeras och behandlas precis som förut.

Patienten kan köpa självtester på apoteket eller få dem hemskickade till sig av vårdgivare som även hanterar smittspårning. Patienter som redan ingår i digitala behandlingsprogram för exempelvis psykisk ohälsa eller astma kan fortsätta sina behandlingar oberoende av den hårt pressade fysiska vården.

Med allt fler uppkopplade sensorer kan även patienter med livslånga sjukdomar följa sina mätvärden tillsammans med läkare på distans som justerar dosering och behandlingsrekommendationer.

Inspirera ett gammalt vårdsystem

Distansvård kan ersätta stora delar av de uppskattningsvis 40 miljoner fysiska besök som sker i primärvården varje år. Efterhand som regionerna nu inser fördelarna skyndar de på sin egen digitalisering för att möta medborgarnas önskan om att kunna få vård över nätet.

Denna nyvunna insikt anser vi borde leda till förbättrade förutsättningar för privata vårdentreprenörer att fortsätta utveckla nya lösningar som kommer samhället och skattebetalaren till nytta och som inspirerar ett gammalt vårdsystem till förändring.

Bygga morgondagens vård

Vi uppmanar politikerna att se den situation som vi alla befinner oss i dag som ett utmärkt exempel på hur distansvård inte bara är en möjlighet utan en nödvändighet för att Sveriges medborgare ska kunna få tillgång till vård i dag och i morgon.

I denna kristid blir det än mer aktuellt att ha detta i åtanke för att vi tillsammans ska klara att bygga morgondagens vård så som vi vill ha den, inte som den alltid varit.

Forrige artikel KD-politiker: Minska smittspridningen – ta bort trängselskatten KD-politiker: Minska smittspridningen – ta bort trängselskatten Næste artikel Debatt: Justera lagstiftning – garantera läkemedelsförsörjning i kristider Debatt: Justera lagstiftning – garantera läkemedelsförsörjning i kristider