Debatt: Agera nu för att säkra framtida tillgång till vaccin

DEBATT. För att säkra vår framtida tillgång till vaccin bör regeringen bedriva ett arbete i två parallella spår, dels ett nationellt och dels ett EU-gemensamt. Mitt budskap är glasklart – agera nu, skriver Johan Hultberg (M). 

Johan Hultberg (M)
Riksdagsledamot, socialutskottet


Sjukvårds- och omsorgspersonalen som står i coronakrisens frontlinje tar ett enormt ansvar och gör ett alldeles enastående arbete i detta nu. För det förtjänar personalen mer än ett tack. Därför har vi från Moderaternas sida lagt förslag om rejäla resursförstärkningar till kommuner och regioner i syfte att göra det möjligt att till exempel ge personalen ett särskilt lönetillägg.

Politiskt har vi ett stort ansvar för att dämpa coronakrisens effekter. Vi behöver både stoppa smittspridningen och rädda jobben. För detta krävs både snabba och akuta åtgärder men vi får inte förlora oss i hanteringen av den akuta krisen. Vi behöver också blicka framåt och agera proaktivt.

Krävs öppenhet

En viktig fråga i den mer långsiktiga kampen mot det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, handlar om att utveckla vaccin. Runt om i världen pågår just nu enormt mycket forskning och redan har flera kliniska studier inletts med olika vaccinkandidater. Också här i Sverige bedrivs lovande forskning vid Karolinska institutet (KI). Forskningen vid KI bedrivs i stor öppenhet i syfte att andra forskningsgrupper ska kunna ta del av den. Det är bra.

För att ett vaccin mot det nya coronaviruset snabbt ska kunna utvecklas krävs verkligen internationellt samarbete och öppenhet.

Tid att inleda diskussioner

Vad som är viktigt nu är att inte bara satsa på att utveckla själva vaccinet. Ett arbete behöver också omedelbart påbörjas för att säkra produktionskapacitet och tillgången till vaccin den dagen ett vaccin finns färdigutvecklat och godkänt.

Nu är tid att inleda diskussioner med vaccintillverkarna för att säkra produktionskapacitet och undersöka möjligheterna för till exempelvis en gemensam EU-upphandling eller ett standardavtal som medlemsländer kan nyttja för inköp. I grunden har vi i ett bra utgångsläge då Europa är ledande vad gäller vaccintillverkning.

"Agera nu"

Om regeringen inte agerar nu kan vi sedan, som ett litet enskilt land, få svårt att hävda oss i den globala konkurrensen om allokering när ett vaccin väl börjar levereras på den globala marknaden.

Till regeringen är mitt budskap därför glasklart – agera nu.

EU-gemensamma avtalslösningar

Vad regeringen nu bör göra för att säkra vår framtida tillgång till vaccin är att bedriva ett arbete i två parallella spår, dels ett nationellt och dels ett EU-gemensamt.

På nationell nivå skulle regeringen förslagsvis kunna uppdra åt Folkhälsomyndigheten, Sverige kommuner och regioner (SKR) och Läkemedelsverket att ta fram en nationell upphandlingslösning liksom förbereda genomförandet av en nationell vaccinationskampanj med allt vad det innebär.

Men regeringen bör också driva på för en EU-gemensam lösning. Ett arbete som skulle kunna bygga vidare på det förförande för europeisk upphandling som inleddes efter pandemin 2009. Nu under pågående coronakris har också flera EU-gemensamma upphandlingar startats och möjligheten till också en gemensam EU-upphandling av vaccin bör prövas liksom möjligheten till andra EU-gemensamma avtalslösningar i syfte att säkra medlemsländernas tillgång till ett framtida vaccin.

Var proaktiv

Även om världen nu kraftsamlar för att snabbt få fram ett vaccin mot det nya coronaviruset kommer det dock dröja en tid. En optimistisk bedömning tycks vara att ett vaccin kan vara 12-18 månader bort. Nu är därför tid för regeringen att vara proaktiv. Agera nu för att säkra den framtida tillgången till vaccin.

Forrige artikel Olsson (M): Stort utbildningsbehov – säkra den högspecialiserade vården Olsson (M): Stort utbildningsbehov – säkra den högspecialiserade vården Næste artikel L: Det finns inte tid för alla regioner att samordna sig L: Det finns inte tid för alla regioner att samordna sig
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.