De ideologiska reformerna som dök

KOMMENTAR. Regeringen ägnade mycket tid åt starkt ideologiska – och parlamentariskt dödsdömda – vårdpolitiska frågor i början av mandatperioden. Riksdagens nej till förbud mot vinster i välfärden kan ses som periodens efterbörd. 

Regeringen och dåvarande sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) föll hårt i försöket att göra en stark öppning i sjukvårdspolitiken i början av mandatperioden. Den så kallade "tvångs-LOV", lagen om valfrihetssystem, skulle bort så snabbt som möjligt, så snabbt att regeringen försökte runda juristerna i Lagrådet.

Riksdagens socialutskott manade till besinning och skickade lagförslaget för granskning till Lagrådet – som gav mycket sträv kritik. Gabriel Wikström tvingades till reträtt och drog tillbaka lagförslaget.

Misslyckandet med att göra sig av med tvångs-LOV:en var det första i en rad av försök från regeringen att genomföra starkt ideologiska reformer inom sjukvårds- och välfärdspolitiken. En plan med minst sagt dystra utsikter för en regering utan stabilt majoritetsstöd i riksdagen.

Login