Dags att tycka till om undersköterskeförslag

PÅVERKA. Förslagen om hur yrket undersköterska ska regleras i framtiden är utskickad på remiss över sommaren.

I slutet på april lämnade utredaren Harriet Wahlberg sina förslag om hur yrket undersköterska bäst regleras i framtiden till socialminister Lena Hallengren (S). Regeringen har nu beslutat om att skicka ut utredningen på remiss. Den långa listan med berörda aktörer har till och med den 20 september på sig att lämna sina synpunkter på förslagen till socialdepartementet.

Wahlberg föreslår att undersköterskor ska få en skyddad yrkestiteln där en ny examen krävs. Examensbevis ska ansökas om hos Socialstyrelsen. Det blir alltså inte tillåtet för en anställd som inte har godkänd examen att använda titeln och gör man det ändå ska personen bestraffas med böter.

Fackförbundet Kommunals reaktion på utredarens förslag var att det inte var tillräckligt långtgående.

Login