Dålig tillgänglighet i vallokaler 

KORTNYTT. Myndigheten för delaktighet (MFD) har undersökt tillgängligheten i vallokalerna. Slutsatsen är att bristerna har varit många samtidigt som flera av problemen lätt kan åtgärdas. 

MFD har undersökt tillgängligheten i 191 förtidsröstnings- och vallokaler i landet. Resultatet är nedslående. I sju av tio lokaler saknas exempelvis på- och avstigningsplatser för färdtjänst och taxi nära entrén och mer än hälften av lokalerna saknade p-platser för personer med nedsatt rörelseförmåga.  

Sammantaget gör bristerna det svårt för en grupp människor, som redan har lägre valdeltagande.  

– Bristerna handlar om fysisk otillgänglighet såsom höga trösklar och stängda dörrar utan dörröppnare, men även om kognitiva brister som att skyltar är svåra att upptäcka och förstå. Dessa hinder försvårar för en grupp medborgare som vi vet röstar i lägre utsträckning än andra, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, i ett pressmeddelande.  

Men det finns också ljusglimtar. De allra flesta av problemen är förhållandevis lätta att åtgärda till kommande val.  

– Tydlig skyltning, kontrastmarkering av trappor och placeringen av valsedlar så alla når dem kräver inga större resurser, bara medvetenhet om väljarnas olika behov och förutsättningar, säger Ekman Aldén. 

Forrige artikel Historiskt maktskifte i Dalarna Næste artikel Ludvigsson och Ulvskog lämnar EU-parlamentet
Saco: Investering i studier förloras i pension

Saco: Investering i studier förloras i pension

DEBATT. Psykiska ohälsan bland elever är ett växande problem. För att trygga dagens och morgondagens pensionsutbetalningar måste det därför finnas en diskussion så att dagens unga är rustade för ett långt och hållbart arbetsliv, skriver Malin Påhls Hansson från Saco studentråd.