Covidsjuka barn nekas vård – riktlinjer saknas

BARN. Ett flertal barn som smittats av covid-19 och fått allvarliga sjukdomsförlopp har nekats vård eftersom "barn ändå inte blir sjuka". Ansvaret för covidsmittade barn är oklart och riktlinjer för covid-rehabilitering för barn saknas.

Efter att ha smittats av covid-19 har cirka 50 svenska barn utvecklat ett allvarligt hyperinflammatoriskt tillstånd. Minst 24 barn har varit tvungna att få intensivvård, eventuellt fler. Ytterligare 147 barn har vårdats på sjukhus och ett barn har avlidit. Det rapporterar Dagens ETC.

Den internationella forskningen fokuserar allt mer på de långsiktiga effekterna av covid-19. Hos covidsmittade personer har man kunnat konstatera allvarlig påverkan på hjärta, hjärna och lungor, även hos personer som tidigare varit friska.

Enligt Dagens ETC nämner dock svenska myndigheter sällan att barn och unga drabbats av det så kallade långtidscovid, ett långvarigt sjukdomstillstånd efter covid-19. De barn som drabbats nämns en även sällan i samhällsdebatt och i vårdsammanhang.

Login