C: Därför är EU nödvändigt för att svenskar ska få vaccin

DEBATT. Huggsexa om ett vaccin mot covid-19 kommer ofrånkomligen att bli ett faktum. Att Sverige vågar satsa på det europeiska samarbetet för att garantera en svensk vaccintillförsel är av enorm vikt, skriver Fredrick Federley (C).

Fredrick Federley (C)
Andre vice partiordförande och europaparlamentariker


Coronavirusets svep över världen kommer att forma våra liv och vårt land för en lång tid framåt. Dödstalen är så mycket mer än statistik på en pressträff med berörda myndigheter. Det är liv, berättelser och gemenskap som får ett abrupt och oåterkalleligt slut. Det vi upplever just nu kommer att forma våra liv och vårt land för en lång tid framåt.

"Sverige måste kroka arm"

För vi måste komma framåt, vi måste bekämpa viruset så snabbt och effektivt som det bara är möjligt. Det är därför Centerpartiet vill se en ny svensk coronastrategi, bland annat genom mer testning och återupptagning av den aktiva smittspårningen i samhället, samt extra stöd till de som arbetar i sjukvården och omsorgen. 

Ska vi långsiktigt se till att viruset tillhör historien kommer vi att behöva ett vaccin. Sverige har sedan ett par veckor tillbaka en vaccinsamordnare och denne har en grannlaga uppgift att göra. Kampen om ett vaccin mot covid-19 kommer snart att ta över den globala debatten. En huggsexa om vaccinet kommer ofrånkomligen att bli faktum.

Vi i Centerpartiet är övertygade om att Sverige måste kroka arm med resten av Europa för att lyckas.

Måste våga satsa

Europa står redan i dag för den största andelen av tillverkningen av vaccin, med en uppskattad kapacitet på 1,7 miljarder doser per år. EU-kommissionen har redan satsat motsvarande omkring 4 miljarder kronor på att ta fram vaccin, nya behandlingar, diagnostiska tester och medicinska system som kan förebygga smittspridningen av covid-19.

Att Sverige vågar satsa på det europeiska samarbetet för att garantera en svensk vaccintillförsel är av enorm vikt. Genom ganska små steg kan EU ytterligare främja sitt arbete. Något som den svenska regeringen och den svenska vaccinsamordnaren borde driva i sina samtal med sina europeiska kollegor.

Vad som behövs:

  • För första så behövs ett skarpt europeiskt mål för vaccination av samtliga utsatta grupper och i samhällsviktiga tjänster. Detta säkerställer så att de grupper som bedöms vara i störst behov av ett vaccin när det finns på marknaden, ska nås och prioriteras i en första vaccinationsrunda. Ett sådant mål skulle också undvika att andra EU-länder lägger beslag på vaccindoser för sin egen befolkning och att andra står utan.

  • För det andra så måste EU se till att teckna avtal med andra stora aktörer på forskningssidan. För även om Europa är den största tillverkaren av vaccin så är det fullt möjligt att det utvecklas först någon annanstans. Därför måste unionen snabbt sluta ett licensieringsavtal med andra stora aktörer som USA, Kina och Indien. Det är av största vikt att detta sker snarast innan man har utvecklat ett vaccin, till skillnad från efteråt då förhandlingsbalansen skiftat. Såklart måste det också säkerställas att fattigare länder, som kanske saknar licensavtal och resurser, också får ta del av vaccin på lika villkor som rikare länder.

  • För det tredje så måste även mer pengar satsas på forskning kring sjukdomsbekämpning och framtagande av vaccin.  Därför borde man revidera det avtal som slöts för EU:s program för forskning och innovation, Horisont Europa, för perioden 2021–2027. Minst 20 procent av anslagen – cirka 200 miljarder kronor – borde satsas på forskning som förebygger epidemier, rustar EU för att hantera framtida epidemier, motverkar antibiotikaresistens och ta fram nya antibiotika.

Säkra tillgången

I tider av kris prövas samarbetsförmågan mellan länder, vilket vi såg tydligt när smittspridningen var ett faktum inom EU tidigare i mars. EU måste visa att man klarar av att stå upp för den fria rörligheten av varor även i kristider. Hela världen hoppas på att ett nytt vaccin ska kunna tas fram inom snar framtid men när det väl sker krävs det att tillgången till vaccin är säkrad – för alla parter.

Forrige artikel Barncancerfonden: Familjer som drabbas ska inte behöva gå till domstol Barncancerfonden: Familjer som drabbas ska inte behöva gå till domstol Næste artikel Debatt: Skydda våra äldre – anpassa städer till nya värmeböljor Debatt: Skydda våra äldre – anpassa städer till nya värmeböljor
Kritik mot budgetsatsning på fler familjehemsplaceringar

Kritik mot budgetsatsning på fler familjehemsplaceringar

BARN. Genom en statlig subvention till kommunerna vill januaripartierna, med Liberalerna i spetsen, öka antalet barn som placeras i familjehem. Men experterna ifrågasätter politikernas påståenden om att fler barn borde placeras.

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

UTESLUTNING. När Region Stockholm avregistrerar enskilda fysioterapeuter ur regionsregistret bryter regionen mot lagen. Det anser Fysioterapeuterna, som anmält regionen till Justitieombudsmannen (JO). Längre vårdköer och nedlagda företag är en konsekvens av åtgärderna.