Bred enighet för kraftfulla vårdreformer

VÅRD. Ett för sjukhustungt system med otydlig styrning utgör det största hindret för en effektiv vård anser Effektivitetsutredningen. En bild som delas av remissinstanserna. Men alla förslag i utredningen möts inte med öppna armar.

Problemen i hälso- och sjukvården beror inte på resursbrist i första hand, utan på brist på samordning och otydlig styrning. Det konstaterade Effektivitetsutredningen och den särskilda utredaren Göran Stiernstedt tidigare i våras. Det krävs därför flera strategiska åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Framförallt måste resurser flyttas från sjukhusvården till primärvården. Den i sin tur måste bli mer tillgänglig och även kunna hantera akutvård. Utredningen föreslår också att primärvård ska delas upp i två, en allmän del och en del för äldre och mer vårdtunga, där kommuner och landsting samverkar.

En stärkt primärvård är helt avgörande för att vården ska fungera framöver, menar sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Login