"Borde gå en orkan av skamkänslor över Vård-Sverige"

DEBATT. Det måste bli slut på skyfflandet av ansvar mellan stat och region, mellan region och kommun. De äldres rätt till en god omsorg måste prioriteras nu, skriver Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna.

Liza di Paolo-Sandberg
Förbundsordförande, SKPF Pensionärerna


Det borde gå en orkan av skamkänslor över vårdsverige i dag. I en granskning som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort, visas att ingen region har tagit tillräckligt ansvar för vården om de äldre som bor i särskilda boenden. Det har inträffat mitt under brinnande coronapandemi, i ett läge där just de äldre är som mest utsatta.

Måste få ett slut

Det brister i information till de äldre och till anhöriga. De äldre som är i slutet av sitt liv och borde få ett värdigt slut har inte fått den uppmärksamhet som lagen kräver. Primärvården visar brister när det handlar om dokumentation i patientjournaler.

Det som händer är upprörande och helt oacceptabelt. Samtidigt är det en upprepning av kritik och påvisande av brister som vi hört och sett många gånger. Den här gången måste svaren från vårdens och omsorgens ansvariga verkligen leda till förändringar. Det måste bli slut på skyfflandet av ansvar mellan stat och region, mellan region och kommun och mellan vårdens olika aktörer.

Krävs förändring

De äldres rätt till en god omsorg måste helt enkelt prioriteras nu.

  • Ni ledamöter av riksdagen som nu jobbar med äldreomsorgens budget för 2021: Se till att lägga mer resurser på äldreomsorgen så att varje äldre får den vård och omsorg man behöver.
  • Ni regionala politiker som har vårdansvaret: Ta ansvar på allvar och medverka till att vården fungerar på alla boenden. Se också till att vårdens så kallade första linje, primärvården, förbättras och blir verkligt tillgänglig för äldre efter vårdbehov.
  • Ni lokalpolitiker som ska se till de äldres bästa och enligt socialtjänstlagen ska trygga deras omsorg: Se till att det finns tillräckligt med personal, satsa på kompetensutveckling och garantera sjukvårdsinsatser för alla äldre oavsett huvudman.

Ni har makten

Stat, region och kommun måste nu samarbeta för att återupprätta kvaliteten i vården och omsorgen. Det kräver också att de äldres röst finns där besluten fattas. Ta tillvara oss som arbetar i pensionärsorganisationerna och i de lokala pensionärsråden. Vi kan bidra med våra kunskaper så att ni kan ta det ansvar ni måste ta för de äldre skull. Det är bara ni ansvariga i vårdens Sverige som har makten att göra något. Och gör det nu.

Forrige artikel Debatt: Folkhälsomyndigheten bör inte få sköta vaccinationsplanen Debatt: Folkhälsomyndigheten bör inte få sköta vaccinationsplanen Næste artikel LR: Lärare ska erbjudas munskydd av arbetsgivaren LR: Lärare ska erbjudas munskydd av arbetsgivaren
Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

TRYGGHET. Arbetsmiljöverket ska skärpa tillsynen på arbetsplatser där personalen riskerar att smittas av covid-19. OFR vill att arbetsskadeförsäkringen ska ändras och ge 100 procent ersättning till de som smittas i tjänst. Positivt, tycker Tandläkarförbundet.