Betänkande: Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsområde 9, som uppgår till ca 84,2 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om bemyndiganden om ekonomiska åtaganden samt om godkännande av medlemskap i International Horizon Scanning Initiative (IHSI). Även regeringens förslag till kompletterande mål för den nationella äldrepolitiken godkänns.

I betänkandet finns fyra särskilda yttranden (M, SD, V, KD). Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redovisar i stället sina överväganden i särskilda yttranden.

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login