Betänkande: Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit

Socialförsäkringsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen samt, med vissa redaktionella ändringar, förslag till lag om ändring av den lagen.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från riksdagens hemsida.

Login