Besöksförbudet på äldreboenden upphör

REKOMMENDATIONER. Den 1 oktober upphör besöksförbudet på svenska äldreboenden. Socialstyrelsen tar fram checklistor för hur säkra besök ska gå till. Risk för smittspridning kvarstår dock, enligt Johan Carlsson, Folkhälsomyndigheten.

På en pressträff i veckan med socialminister Lena Hallengren (S) meddelades att besöksförbudet på särskilda boenden för äldre upphör från och med den 1 oktober.

Till grund för beslutet ligger minskad smittspridning i samhället och de åtgärder som äldreomsorgens verksamheter har vidtagit. Även nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer har tagits fram.

Socialstyrelsen har i en rapport till regeringen tagit fram en rad föreskrifter som omfattar besök på särskilda boenden under pandemin. Föreskrifterna innehåller bland annat krav på att verksamheterna ska göra en riskanalys på boendet och sätta in åtgärder utifrån det.

Login