Behandling av KOL granskas

MEDICIN. Det är sedan tidigare känt att behandling av lungsjukdomen KOL med inhalationssteroider ökar risken att drabba för lunginflammationen. EU-kommissionen begär nu att en detaljerad granskning.

En studie som genomfördes redan 2007 visade att personer som behandlades med inhalerade kortikosteroider för lungsjukdomen KOL oftare drabbades av lunginflammationen än personer som fick placebo. Sedan dess har fler studier kunnat visa på ett liknande samband.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu påbörjat en detaljerad granskning på uppdrag av EU-kommissionen. Tillgänglig data om risken för lunginflammation i samband med behandlingen ska granskas, och även behovet av råd till läkare ska bedömas.

 

Login