Bättre överblick av tillgång på läkemedel behövs

TILLGÅNG. Läkemedelsverket vill se ett system för att kunna överblicka den nationella tillgången på läkemedel och säkra tillgången, trots störningar av en pågående pandemi. Det visar resultatet av myndighetens regeringsuppdrag.

På grund av coronapandemin fick Läkemedelsverket i våras i uppdrag att öka samordningen för tillgång till viktiga läkemedel.

– Syftet med uppdraget var att underlätta för ansvariga aktörer i försörjningskedjan för läkemedel att få en överblick över läget samt att bedöma om det finns behov för någon eller några aktörer att vidta särskilda åtgärder som under en begränsad period kan minska risken för att läkemedelsbrister uppstår till följd av sådana störningar, säger Maja Marklund, direktör på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Uppdraget är nu slutfört och i sin rapport till regeringen föreslår Läkemedelsverket att ett informationssystem för bättre överblick behöver tas fram.

Login