Barnläkarföreningen: Pappersrecept ingen säker lösning

INTEGRITET. Apoteksbranschen är kritisk till att föräldrar inte längre ska få direkt digital tillgång till tonåringars recept – känsliga fall kan lösas genom att använda pappersrecept. Men det är långt ifrån en vattentät lösning på problemet, enligt Nils Lundin, i Barnläkarföreningens etikutskott.

Det finns en utbredd praxis bland läkare på barn- och ungdomsmottagningar, att skriva ut pappersrecept till patienter som är tonåringar. Det kan röra sig om preventivmedel eller antibiotika mot en könssjukdom som ungdomen inte vill att föräldrarna ska känna till.

Men det räcker inte med pappersrecept för att säkra att informationen inte når vårdnadshavaren, enligt Nils Lundin som är läkare vid Föräldra- barn- och ungdomshälsan och Ungdomsmottagningar i Region Skåne samt ledamot i Barnläkarföreningens utskott för Etik och barnets rättigheter.

– Det händer att apotekspersonal föreslår för ungdomen att receptet ska läsas in digitalt. Det vill säga att även om vi som läkare har hängslen och livrem, så kan det ändå hända att receptet syns rakt in i vårdnadshavarens telefon och det kan ställa till det, säger han till Altinget.

Har pressat E-hälsomyndigheten

Barnläkarföreningen har skrivit till E-hälsomyndigheten angående problemet med att vårdnadshavare har direktåtkomst till tonåringars recept via apoteksbolagens e-handelstjänster. Även andra aktörer har hört av sig till myndigheten. I april kommer E-hälsomyndigheten att strypa apotekens möjlighet att ge vårdnadshavare direktåtkomst till tonåringarnas recept. Apoteksbranschen anser dock att det sker både för snabbt och utan konsekvensanalys. Men myndighetens bedömning är att direktåtkomsten är i strid med Offentlighets- och sekretesslagen. 

– Vi måste följa lagen. Det handlar om det enskilda barnets skyddsintresse och rätt till integritet i förhållande till vårdnadshavarens ansvar enligt föräldrabalken, en gräns som successivt förskjuts ju äldre barnet blir, sade myndighetens rättschef Erik Janzon till Altinget i en tidigare intervju.

Läs också: Tonåringars recept för öppna i e-apoteken

Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, sade då till Altinget att sekretesskänslig information aldrig ska komma in i receptregistret, det vill säga att det vilar på läkarna att använda pappersrecept. Men så enkelt är det alltså inte, enligt Nils Lundin.

– Det otäcka är att vi äger inte frågan så fort det lämnar vår dator, säger Nils Lundin som menar att det inte räcker med någon informationskampanj om pappersrecept riktad mot läkarkåren.

– Då krävs det att man informerar apotekspersonalen också. Står det en ungdom där med recept, som kan hämtas ut flera gånger, i hand och apotekspersonalen föreslår, i all välvilja, att det läggs in digitalt, då är det inte många unga som argumenterar mot en vuxen i vita kläder, säger han.

"E-recept jättepraktiskt"

Nils Lundin håller med om att e-recept är jättepraktiskt, inte minst för ungdomar. Samtidigt är ungdomars rätt till integritet en mycket viktig och allvarlig fråga, framhåller han. Av den anledningen har exempelvis Region Skånes ungdomsmottagning sitt journalsystem åtskilt från det övriga journalsystemet.

– Det kan naturligtvis innebära en patientosäkerhetsfaktor, ändå har vi bedömt att ungdomarnas integritet väger över. Vi arbetar stenhårt för ungdomars rätt till integritet, säger han.

Forrige artikel Lina Nordquists dubbla roll Lina Nordquists dubbla roll Næste artikel Vårdföretagarna ser effekt av tuffare villkor Vårdföretagarna ser effekt av tuffare villkor
F d testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

F d testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

AVHOPP. Professor Harriet Wallberg fick inte det operativa utrymme hon hoppats på och stannade bara tre veckor som testkoordinator för covid-19. Enligt Wallberg behöver Sverige börja testa alla med symptom och påbörja smittspårning igen.

Hallengren grillas i riksdagen om smitta i äldreomsorgen

Hallengren grillas i riksdagen om smitta i äldreomsorgen

CORONA. I en extradebatt pressade riksdagspartierna socialminister Lena Hallengren (S) om varför äldreomsorgen inte skyddats bättre mot covid-19. Professor Jonas Hinnfors ser två troliga scenarier för hur coronakommissionen kan driva ansvarsutkrävandet.