Avreglering av apotek leder inte till ökad konsumtion

LÄKEMEDEL. Det finns brister när det kommer till attityder och hantering av receptbelagda läkemedel konstaterar Läkemedelsverket. Men ingenting tyder på att avregleringen av apoteksmonopolet har fått någon större inverkan på konsumenterna.

Sedan 2009 tillåts andra aktörer än apotek sälja vissa receptfria läkemedel som värktabletter och febernedsättande. I ett flertal studier mellan 2008 och 2013 har Läkemedelsverket nu undersökt vad avregleringen av apoteksmonopolet har fått för konsekvenser. Bland annat har myndigheten studerat användning och attityder kring läkemedelsanvändningen.

Sammantaget konstaterar Läkemedelsverket att användningen är ändamålsenlig. Men att det finns områden som behöver förbättras. Exempelvis förvaring och kassering av läkemedel och användningen av paracetamol. Men det går inte att dra några slutsatser om detta påverkats av den avreglerade apoteksmarknaden.

– Den här studien påbörjades efter avregleringen. Hur attityder såg ut innan vet vi därför ingenting om, säger Eva Arlander, enhetschef för läkemedelsanvändning på Läkemedelsverket.

Login