Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

SJÄLVMORD. Riksrevisionen ska granska statens suicidpreventiva arbete. Trots en nollvision sedan 2008 är antalet självmord per år oförändrat.

– Beslutet har bara varit en hyllvärmare, säger Pirjo Stråte, vice förbundsordförande för Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) 

Varje år sker ungefär 1 500 självmord och många fler självmordsförsök. Enligt SPES bedöms antalet självmordsförsök vara cirka tio gånger vanligare än fullbordade självmord.

2008 antog staten en nollvision för självmord och ett nationellt handlingsprogram för självmordsprevention infördes.

– Enligt experterna går det att påverka antalet självmord i samhället, och riksdagens uttalade ambition är att ingen människa ska välja att själv avsluta sitt liv. Trots det ligger vi kvar på samma höga nivåer år efter år. Då bör vi kanske fundera på om vi lägger resurserna på rätt insatser, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Login