Alliansen lovar att återinföra kömiljarden

VÅRDLÖFTEN. Att återinföra den prestationsbaserade kömiljarden står överst på Alliansens lista med gemensamma vårdlöften. 

Alliansen har under den gångna mandatperioden återkommande påpekat att regeringen gjorde fel som slopade den borgerliga regeringens kömiljard. Inte helt oväntat står kömiljarden också överst på listan över de 22 hälso- och sjukvårdsvallöften som de fyra borgerliga partierna presenterade i veckan.

Förutom kömiljarden vill de borgerliga även korta vårdköerna genom att:

Om Alliansen åter hamnar i regeringsställning lovar man även att genomföra en primärvårdsreform som bland annat innebär att alla patienter ska ha möjlighet att välja en fast läkare och att fastläkaren ska ansvara för sina listade patienter.

Login