Alla skolor ska få information om sexuella trakasserier

STUDIEMILJÖ. Regeringen har bestämt att stiftelsen Allmänna Barnhuset ska få en halv miljon kronor av staten för att sprida information och stödmaterial om sexuella trakasserier till samtliga grundskolor och gymnasieskolor.

Beslutet syftar till att stödja skolor i att fånga upp och arbeta med frågor om sexuella övergrepp och trakasserier i skolmiljö som bland annat uppmärksammats av #MeToo-uppropet #tystiklassen, enligt regeringen.

– Att barn och unga ofta är särskilt utsatta för övergrepp och har särskilt svårt att anmäla har vi vetat länge. Skoluppropen som följt #MeToo-rörelsen pekar ytterligare ut den här problematiken, och den här satsningen är ytterligare ett steg för att stärka skyddet och tryggheten kring barn och unga, kommenterar barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), i ett pressmeddelande.

Stödmaterialet ska också spridas till utbildningsnämnder, specialpedagogiska skolor och Statens institutionsstyrelses skolverksamheter.

Login