Äldre i fokus i oppositionens skuggbudgetar

VÅRBUDGET. Bättre matkvalitet till äldre och ökad valfrihet i såväl sjukvård som äldreomsorg är några av förslagen som går igen i oppositionens budgetmotioner.

Regeringens löfte om begränsningar i välfärden får kritik i flera av de budgetmotioner som oppositionen har lagt fram. Både Centerpartiet och Moderaterna lyfter fram valfrihet mellan privata och offentliga aktörer inom vården som nödvändigt för att stärka kvalitet i välfärden.

Istället för att införa vinstförbud vill Moderaterna att säkerhet och kvalitet ska säkras genom bättre tillsyn och sanktionsmöjligheter. Moderaterna föreslår även utökad tillståndsplikt och tydligare kvalitetskrav i välfärdssektorn.

Centerpartiet vill se privata och kooperativa aktörer vid sidan av de offentliga aktörerna. Partiet vill även utöka tillgängligheten i vården och är därför mycket kritiskt till regeringens avskaffande av den så kallade kömiljarden.

Login