Akut lärarbrist stoppar fem vårdutbildningar

PERSONALBRIST. Den femte vårdutbildningen på kort tid pausas nu på Mittuniversitetet eftersom fakulteten lider av akut lärarbrist.

Ledningen vid Mittuniversitetet meddelar att de vill göra stora åtgärder för att rädda vårdutbildningarna i Sundsvall. Därmed föreslår de att sjuksköterskeutbildningen ska pausas och inte ta in några nya studenter vårterminen 2019. De som redan går programmet kommer inte att påverkas. 

Sjuksköterskeprogrammet fortlöper som vanligt på Mittuniversitetet i Östersund. Ledningen vill dock se över om de kan öka intaget på programmet i Östersund höstterminen 2019.

Sjuksköterskeprogrammet i Sundsvall är den femte vårdutbildningen på Mittuniversitetet som pausas. Specialistutbildningarna till ambulanssjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, barnsjuksköterska och barnmorska är sedan tidigare pausade från år 2019 till 2020. För att man ska få ha examenstillstånd krävs det att det finns lärare som själva är specialister och har disputerat, något som det är brist på.

Login