ADHD-medicinering ökar bland unga

LÄKEMEDEL. Användningen av AHHD-medicin har stadigt ökat för både pojkar och flickor, samtidigt finns det stora regionala skillnader hur mycket läkemedel som skrivs ut, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Mellan 2006 och 2014 har Socialstyrelsen följt användningen av den vanligaste ADHD-medicinen, metylfenidat. Under de åren har användningen av medicinen ökat i alla åldersgrupper, förutom i de allra lägsta åldrarna.

– Det har skett en väldig snöbollseffekt under senare delen av 2000-talet. När fler får diagnos är det nära till hands att också få läkemedel, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, till Altinget.

Framförallt är det pojkar i skolåldern som står för den största ökningen. Fem procent av pojkar i åldrarna 10 till 17 år medicineras och två procent av flickorna i samma grupp. Anledningen till ökningen är enligt Socialstyrelsen att det har blivit fler barn som använder medicinen för varje år, och eftersom medicinen används under lång tid är det få som har slutat att ta den.

Login