Läkemedel driver upp statens kostnader

MEDICIN. Statens kostnader för läkemedel kommer att börja öka efter flera år av kraftiga minskningar spår Socialstyrelsen. En åldrande befolkning och nya dyra läkemedel på marknaden är några av förklaringarna.

I sin senaste analysrapport visar Socialstyrelsens prognos att statens kostnader för läkemedel kommer att öka från cirka 19 miljarder kronor förra året, till omkring 22 miljarder år 2019. Under flera år har trenden varit den motsatta. Men den nya utvecklingen är helt normalt menar Maarten Sengers, utredare på Socialstyrelsen.

– Kostnaderna kommer att öka när man har en befolkningsökning, en åldrande befolkning och även möjlighet att behandla nya typer av sjukdomar, säger Maarten Sengers till Altinget.

Framförallt gäller de ökade kostnaderna receptförskrivna läkemedel som täcks av läkemedelsförmånen. Inom ett antal sjukdomsområden har också kostnaderna för läkemedel ökat snabbare än genomsnittet.

Login