8 av 10 vill ha fast läkare

KORTNYTT. 80 procent av dem som inte har en fast läkare vill ha det, visar en undersökning från Sverige läkarförbund. 

En undersökning gjord av Novus på uppdrag av Sveriges läkarförbund har undersökt attityder kring att ha en fast läkare hos 2000 deltagare. Undersökningen visar att 60 procent inte har en fast läkare. Av dessa vill 80 procent ha en fast läkare. Viljan att ha en fast läkare är högre bland kvinnor, där 85 procent vill ha en fast läkare när de besöker sin vårdcentral. 

– En fast läkare gör att patienten slipper upprepa sin sjukdomshistoria gång på gång. Det ger trygghet och kontinuitet. Det är också mera effektivt och minskar trycket på akutmottagningar och vårdavdelningar när människor får vård i tid, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, i ett pressmeddelande

Jämfört med andra länder så har Sverige en låg andel patienter med fasta läkare. År 2016 hade 42 procent av svenska patienter en fast vårdkontakt, jämfört med exempelvis Norge är 95 procent har en fast läkare. 

– Patienter i Sverige listas på vårdcentraler, men hus har inget minne och inget ansvar. För kontinuitet behövs fast läkare genom garanterad listning på en egen vald läkare, säger Heidi Stensmyren, i ett pressmeddelande. 

Forrige artikel Idrottssatsning ska ge lika villkor Næste artikel Vårdsatsning för tillgänglig vård
FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

CORONA. Provtagningen i äldreomsorgen har gått trögt, men enligt Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten (FHM), har detta lyfts fram som prioriterat av myndigheten hela tiden. Hon avfärdar också kritiken om att Sverige inte tillvaratagit möjligheten att studera smittspridning i skolorna.

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

SJÄLVMORD. Riksrevisionen ska granska statens suicidpreventiva arbete. Trots en nollvision sedan 2008 är antalet självmord per år oförändrat.

– Beslutet har bara varit en hyllvärmare, säger Pirjo Stråte, vice förbundsordförande för Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES)