Snusning ökar risken för plötslig spädbarnsdöd

KORTNYTT. Risken för plötslig spädbarnsdöd är högre om mamman snusat under graviditeten, visar en rapport från Hjärt-Lungfonden.

Den förhöjda risken för plötslig spädbarnsdöd beror på nikotinexponering hos de blivande mödrarna. Vid EKG-undersökningar har de blivande mödrarna som brukar nikotinprodukter haft en högre hjärtfrekvensvariabilitet. Hjärtfrekvensen har också påverkat spädbarnen under graviditeten. De barn som avlidit i plötslig spädbarnsdöd har också visat på hjärtfrekvenser likt de snusande mödrarna. Samtidigt har antalet snusande föderskor i graviditetsvecka 30–32 fördubblats på ett decennium men antalet blivande mödrar som röker har minskat. 

– Det är glädjande att antalet kvinnor som röker under graviditeten minskar, men olyckligt om snus uppfattas som ett ofarligt alternativ, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, i ett pressmeddelande.

Hjärt-lungfonden hoppas på en starkare reglering av tobaksprodukter för att minska antalet unga tobaksanvändare. De vill också att vården ska förbättra sin hjälp till föderskor att undvika snusning under graviditeten. 

Login